Sneller én duurzamer herstel? Kies voor de juiste specialist!

Verzuim aanpakken

Uit onderzoek uitgevoerd door Werkpsycholoog Nederland blijkt dat bedrijfsartsen bij het doorverwijzen van werknemers naar psychologen, erg hechten aan hun bekende netwerk. Echter is het aanbod van psychologische dienstverleners in de afgelopen jaren flink veranderd. Bedrijfsartsen zouden er goed aan doen om per cliënt op zoek te gaan naar de juiste specialist.

Specialisatie Arbeid & Gezondheid
Sinds 2012 bestaat bij de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) de geregistreerde titel psycholoog Arbeid & Gezondheid. Een keurmerk voor psychologen die ervaren zijn in het adviseren omtrent werk en psychische klachten. Bij deze psychologen is vaak veel meer kennis aanwezig van re-integratie, preventie van uitval, omgaan met werkdruk/werkstress en het managen van verzuim, dan bij de psychologen die vanuit instellingen en zelfstandige praktijken werken.

Werkpsycholoog Nederland gaat een stap verder
Werkpsycholoog Nederland gaat in die ontwikkeling nog een stap verder. Onze werkpsychologen zoeken namelijk de werkgever waar nodig en mogelijk op om de situatie ter plaatse in te schatten en gericht advies te kunnen geven om de (dreigende) psychische klachten aan te pakken. Ons advies en onze behandeling zijn daardoor veel beter afgestemd op wat er speelt in de praktijk. En bij de behandeling van werknemers staat het herstel van functioneren en voorkomen van terugval voorop, waardoor het herstel sneller optreedt en veel duurzamer is. Daarbij ligt de focus niet op de klachten, maar op het herstel van het energieniveau, het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag en het versterken van de mentale fitheid.

De juiste specialist
Ons advies aan werkgevers is goed op te letten welke specialist wordt ingezet om uw werknemers met psychische klachten weer fit te krijgen. Vraag vooraf om kennis te nemen van de doelen die gesteld worden in de behandeling en vraag aan de psycholoog om advies over wat u als werkgever kunt bijdragen om de werknemer weer optimaal te laten functioneren. Het is vaak meer dan u denkt. En zo werkt u samen naar een goed resultaat.

Dit artikel delen:

Lees meer: