Over Werkpsycholoog

Over Werkpsycholoog

Bedrijfspsychologen van werkpsycholoog

Om in een druk bestaan optimaal te presteren is naast een goede lichamelijke gezondheid mentale fitheid van groot belang. Veel mensen weten dit wel, maar niet iedereen weet hoe die mentale fitheid bereikt kan worden.

Mentaal fitte mensen zijn relaxter en presteren beter.

Werkpsycholoog coacht en traint mensen die werken om hun mentale fitheid te verbeteren. De ervaring leert dat iedereen zichzelf kan verbeteren en dat het zelfs vrij gemakkelijk is om je relaxter te voelen en makkelijker te werken.

Wetenschappelijk bewezen aanpak

Alle Werkpsychologen hebben een academische opleiding psychologie voltooid en hebben zowel kennis van het vakgebied arbeid & organisatie psychologie als van de klinische psychologie. Daarmee begrijpen zijn de processen in uw organisatie en daarnaast de belevingswereld en motivatie van uw werknemers.

De Werkpsycholoog kiest steeds voor de methodiek die het best past bij de problemen die het functioneren van werknemer belemmeren. Dat zijn altijd ‘evidence based’ methodieken als RET (rationeel emotieve therapie) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Daarnaast versterkt elke Werkpsycholoog zijn werkwijze met kennis en technieken uit mindfullness en ACT (acceptance and commitment therapy) om goed in te kunnen spelen op persoonlijke situaties van de cliënt.

Praktische aanpak, snel weer aan de slag

De therapeutische gesprekken met de Werkpsycholoog richten zich op het functioneren op het werk. Wij kijken kritisch naar de factoren die het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden en gaan daar op een concrete manier mee aan de slag.

Dus niet wroeten in de jeugd van de werknemer, maar inzichtgevende, motiverende gesprekken over alle factoren die goed functioneren op het werk in de weg staan. De werknemer voelt zich al gauw tot veel meer in staat en gaat steeds slimmer en effectiever met met zijn uitdagingen om.

De werkwijze van onze psychologen

Werkpsycholoog helpt werknemers met uiteenlopende psychische klachten om beter te gaan functioneren in werk en leven. Ook ernstige klachten als burn-out, chronische werkstress en ander psychische klachten kunnen wij goed behandelen. De ervaren psychologen herkennen de pijnpunten al gauw en weten wat er aan te doen is. Daarbij is er ook aandacht voor de werkgever, immers opdrachtgever en een belangrijke belanghebbende.

De werkwijze van Werkpsycholoog