trainingen

Trainingen en workshops mentale fitheid, voor meer focus en meer energie

In een maatschappij waarin rollen van mensen minder duidelijk worden en de eigen verantwoordelijkheid toeneemt, krijgen steeds meer werknemers moeite om alle bezigheden goed te managen. De zorg voor kinderen, voor (zieke) familie, en de sociale druk om een leuk en zinvol leven te hebben maakt dat ontspanning er vaak bij inschiet. de mentale fitheid komt onder druk te staan. Dat kan heel vervelend zijn voor die werknemers, maar ook voor werkgevers. Want als de werk-privé balans (of beter: de balans tussen inspanning en ontspanning) scheef raakt, nemen de werkprestaties ook af en kan verzuim ontstaan. 

Blijf in balans

Gelukkig kan hier veel aan gedaan worden!

Trainingen en Workshops Werkpsycholoog

Bij Werkpsycholoog verzorgen we trainingen en workshops waarin werknemers leren om hun mentale fitheid te vergroten en hun balans te bewaken. Daarmee kunnen zij een scheve balans voorkomen of herstellen en weer beter gaan presteren in werk en privé.

Het resultaat

Onze trainingen en workshops zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten over balans en mentale fitheid. Dat betekent dat we werken aan zelfbewustzijn, aan autonomie en vooral aan een actiegerichte instelling. Dit is wat werknemers nodig hebben om het heft in handen te nemen om hun werk en leven in goede banen te leiden.

Met de trainingen en workshops leren we werknemers hun mentale fitheid, focus en balans te verbeteren. Dat geeft hen meer energie, meer focus, meer zelfredzaamheid en meer (werk)plezier. De prestaties op het werk worden er beter van en het verzuim zal dalen. Een resultaat dus waar werknemer en werkgever samen blij van worden.


Trainingen voor groepen

Introductie Training 1 dag

Mindful op het werk   

Volledige Training 8 bijeenkomsten

Mindful op het werk 

Training 1 dag

Werk en Leven in Balans 

Training 1 dag

Assertiviteitstraining 

Trainingen voor individuen

Introductie Training 1 dag

Mindful op het werk   

Volledige Training 8 bijeenkomsten

Mindful op het werk