Trainingen en workshops mentale fitheid, voor meer focus en meer energie

Trainingen en workshops mentale fitheid, voor meer focus en meer energie

Trainingen en workshops mentale fitheid

In een maatschappij waarin rollen van mensen minder duidelijk worden en de eigen verantwoordelijkheid toeneemt, krijgen steeds meer werknemers moeite om alle bezigheden goed te managen.

De zorg voor kinderen, voor (zieke) familie, en de sociale druk om een leuk en zinvol leven te hebben maakt dat ontspanning er vaak bij inschiet. de mentale fitheid komt onder druk te staan.

Dat kan heel vervelend zijn voor die werknemers, maar ook voor werkgevers. Want als de werk-privé balans (of beter: de balans tussen inspanning en ontspanning) scheef raakt, nemen de werkprestaties ook af en kan verzuim ontstaan.

Gelukkig kan hier veel aan gedaan worden!

Blijf in balans

Bij Werkpsycholoog verzorgen we trainingen en workshops waarin werknemers leren om hun mentale fitheid te vergroten en hun balans te bewaken. Daarmee kunnen zij een scheve balans voorkomen of herstellen en weer beter gaan presteren in werk en privé.

Het resultaat

Onze trainingen en workshops zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten over balans en mentale fitheid. Dat betekent dat we werken aan zelfbewustzijn, aan autonomie en vooral aan een actiegerichte instelling. Dit is wat werknemers nodig hebben om het heft in handen te nemen om hun werk en leven in goede banen te leiden.

Met de trainingen en workshops leren we werknemers hun mentale fitheid, focus en balans te verbeteren. Dat geeft hen meer energie, meer focus, meer zelfredzaamheid en meer (werk)plezier. De prestaties op het werk worden er beter van en het verzuim zal dalen. Een resultaat dus waar werknemer en werkgever samen blij van worden.

Snelle re-integratie Werkpsycholoog

Individuele training ‘Introductie mindful op het werk’

(1 dagdeel)

Training mindful op het werk

Individuele training ‘Mindful op het werk’

(6 sessies van 1,5 uur)

Basis training mindfulness op het werk

Introductietraining mindfulness, groep

(1 dag)

Groepstraining mindful op het werk

Groepstraining Mindful op het werk

(8 sessies)

Training werk en leven in balans

Groepstraining Werk en leven in balans

(1 dag)

Training psycholoog assertiviteit vergroten op het werk

Groepstraining Assertiviteit vergroten

(1 dag)

Workshop zelfsturende teams

Workshop ‘Veerkracht voor (zelfsturende) teams’

(1 dagdeel)

Training zelfsturende teams in de zorg

Workshop ‘Veerkracht voor (zelfsturende) teams in de zorg’

(1 dagdeel)