fit in 5 stappen

Van uitval tot volledig herstel op de werkvloer met de fit in 5 stappen methode

Voor de aanpak van stres gerelateerde klachten en andere psychische klachten hebben de psychologen van Werkpsycholoog Nederland de ‘fit in 5 stappen’ aanpak ontwikkeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten kunnen we kiezen voor de snelle interventie (maximaal 12 weken) of de uitgebreide interventie (maximaal 22 weken). Hieronder het schema voor de uitgebreide interventie. De snelle interventie heeft dezelfde inhoud, maar verloopt vlotter omdat de werknemer al sneller meer belasting aan kan. 

1.  Analyse fase (duur 2 weken)

 • Intake gesprek werknemer en psychologische tests, wat zijn mogelijkheden en beperkingen?
 • Intake gesprek werkgever
 • Werkpsycholoog deelt plan van aanpak

2.  Herstelfase (duur max 4 weken)

 • Vaststellen van doelen, waarbij herstel van functioneren centraal staat
 • Wekelijkse gesprekken met werknemer, waarbij  gezond gedrag (met name activering en inzicht energiebalans) centraal staat

3.  Terugkom fase (duur max 8 weken)

 • Werknemer keert terug op werkvloer
 • Advies aan werkgever omtrent terugkeer op de werkvloer, welke belasting en voor welke taken inzetbaar?
 • Overleg met bedrijfsarts omtrent opbouw in uren
 • Twee-wekelijkse gesprekken met werknemer, waarbij coping (probleemoplossend vermogen en hanteren van stress) centraal staat

relax

4. Coachingsfase (duur max 8 weken)

 • Coaching op/over het werk (probleemoplossend vermogen en zelfinzicht)
 • Gezamenlijke evaluatie werkgever en werknemer
 • Werknemer is volledig hersteld

5.  Eindgesprek

 • Afsluitend gesprek met werknemer
 • Eindverslag met aanbevelingen voor de toekomst