Van uitval tot volledig herstel op de werkvloer met de fit in 5 stappen methode

Van uitval tot volledig herstel op de werkvloer met de fit in 5 stappen methode

Fit in 5 stappen

Voor de aanpak van stres gerelateerde klachten en andere psychische klachten hebben de psychologen van Werkpsycholoog Nederland de ‘fit in 5 stappen’ aanpak ontwikkeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten kunnen we kiezen voor de snelle interventie (maximaal 12 weken) of de uitgebreide interventie (maximaal 22 weken).

Hieronder het schema voor de uitgebreide interventie. De snelle interventie heeft dezelfde inhoud, maar verloopt vlotter omdat de werknemer al sneller meer belasting aan kan.

Terug op de werkvloer

1. Analyse fase (duur 2 weken)

 • Informatie inwinnen werkgever
 • Intake gesprek werknemer (en waar nodig psychologische tests), wat zijn mogelijkheden en beperkingen, wat is nodig voor herstel?
 • Werkpsycholoog deelt plan van aanpak

2. Herstelfase (duur max 4 weken)

 • Vaststellen van doelen, waarbij herstel van functioneren en terugkeer naar werk centraal staat
 • Wekelijkse gesprekken met werknemer, over gezond gedrag (met name activering en inzicht energiebalans)

3. Terugkom fase (duur max 8 weken)

 • Advies aan werkgever omtrent terugkeer op de werkvloer, welke belasting en voor welke taken inzetbaar?
 • Overleg met bedrijfsarts omtrent opbouw in uren
 • Werknemer keert terug op werkvloer
 • Twee-wekelijkse gesprekken met werknemer, waarbij coping (probleemoplossend vermogen en hanteren van stress) centraal staat

4. Coachingsfase (duur max 8 weken)

 • Coaching op/over het werk (probleemoplossend vermogen en zelfinzicht)
 • Werknemer is volledig hersteld

5. Eind evaluatie

 • Afsluitend gesprek met werknemer, of
 • Indien gewenst gezamenlijke evaluatie werkgever en werknemer
 • Eindverslag met aanbevelingen voor preventie terugval of ontwikkeling in de toekomst