diensten

Effectieve aanpak burn-out, werkstress en andere psychische klachten

De Werkpsycholoog focust op herstel van het functioneren en tegelijkertijd op verbetering van de mentale fitheid van werknemers. Dat doen we met wetenschappelijk beproefde werkwijzen. We zijn specialist in de aanpak van verzuim waarbij psychische klachten een rol spelen.

Van uitval tot volledig herstel met hulp van Werkpsycholoog 

werkpsycholoog-take-a-break

Werkpsycholoog helpt de werknemer weer in zijn kracht te komen

We bedenken samen met werknemers alternatieven voor het huidige werk-en gedragspatroon, zodat stress tijdig aangepakt kan worden.

Praktische oplossingen waardoor de werknemer zich snel weer beter voelt en er een nieuwe situatie ontstaat waarin we gezamenlijk bezig zijn om de werknemer weer in zijn kracht te krijgen.