Wie is verantwoordelijk voor de kosten van psychologische behandeling?

De meeste werkgevers zijn kritisch op de kosten die er gemaakt worden bij verzuim vanwege ziekte. Dus horen we bij Werkpsycholoog regelmatig de retorische vraag “Ik ben toch niet verantwoordelijk voor de psychologische behandeling van mijn werknemer?”.

U kunt juist kosten besparen door psychologische behandeling

Normaal gesproken is dat inderdaad ook niet zo. Werknemers kunnen heel goed zelf hulp zoeken bij een eerstelijnspsycholoog en daar herstellen van hun psychische klachten. Een werkgever moet er volgens Wet Verbetering Poortwachter op toezien dat er een adequate behandeling plaatsvindt, maar hoeft die behandeling zeker niet zelf te betalen. Maar toch is er ook een andere kant aan dat verhaal. Want werkgevers die kosten willen besparen kunnen dat juist heel goed doen door ervoor te zorgen dat hun werknemer niet te lang uit de roulatie is. Wanneer werk blijft liggen kost dat ook geld en het tijdelijk vervangen van een werknemer kost veel meer dan het reguliere salaris.

Snelle werkhervatting is de beste besparing

Gelukkig is het heel goed mogelijk om het verzuim bij psychische klachten zo beperkt mogelijk te houden. Bijvoorbeeld met een goed plan van aanpak voor werkhervatting, waarbij bedrijfsarts en bedrijfspsycholoog samen kijken naar wat mogelijk is. Want wanneer het eigen werk niet haalbaar is, is er vast wel ander werk dat wel gedaan kan worden. Zo kan er ook worden bekeken wat er nodig is om de beperkingen voor werknemer weg te nemen, bijvoorbeeld door een vaardigheidstraining of door iets aan de werkomstandigheden aan te passen. Zo kan een werknemer veel sneller terugkeren naar het eigen werk en wordt bovendien terugval voorkomen.

De investering verdient zichzelf terug

Al met al kan de werkgever zonder de verantwoordelijkheid voor herstel volledig op zich te nemen toch aardig wat kosten bespraken, door regie te voeren en wat te investeren in versterking van een werknemer met psychische klachten.

Dit artikel delen:

Lees meer: