Psychische klachten van werknemers, daar blijft u toch niet mee zitten?


Ergert u zich wel eens aan het tempo waarin collega’s met psychische klachten bezig zijn met hun herstel? Blijft u mopperend wachten tot men weer beter is? Of heeft u mededogen met hun worsteling?

Collega’s met psychische problemen zoals somberheid en burn-out zijn vaak veel minder productief en ook niet zulke prettige gesprekspartners voor hun omgeving. De vraag is of u als manager actief bezig bent met het aanpakken van zulke problemen of dat u er mee blijft zitten. U kunt namelijk vaak veel meer doen dan u denkt.  

Herstel van psychische problemen duurt vaak onnodig lang

Werknemers met psychische klachten gaan vaak naar hun huisarts met de eerste vragen over een oplossing. Deze kan rust voorschrijven, of medicijnen. Of doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog, die zich dan gaat verdiepen in de klachten van de betrokkene. Maar daarmee is herstel van functioneren op het werk nog niet in zicht. Logisch ook, want de meeste eerstelijnspsychologen hebben nauwelijks zicht op wat er op de werkvloer gebeurt. Laat staan dat ze kennis hebben van methoden om de inzetbaarheid en mentale fitheid op het werk te verbeteren. Ook een goede psycholoog is daardoor nog geen bedrijfspsycholoog.

Een bedrijfspsycholoog lost zulke problemen op

Een bedrijfspsycholoog is gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Die heeft de nodige kennis van werkprocessen en zal daarom altijd proberen een combinatie te vinden van wat goed is voor zowel het bedrijf, als voor de werknemer. Sommige bedrijfspsychologen hebben zich gespecialiseerd in arbeid en gezondheid en hebben hierdoor meer specifieke kennis van beroepsziekten waarbij psychische klachten een rol spelen. Zij kunnen werkgevers adviseren over voorkomen en genezen en ook zelf de behandeling van werknemers uitvoeren.

Kennis van arbeidsprocessen is cruciaal voor adequate behandeling van psychische klachten en burn-out, want om te herstellen is een (tijdelijke) verandering in het takenpakket vaak een belangrijke factor. Er moet bovendien vaak iets veranderen in de werkhouding van de werknemer, opdat de klachten zich niet opnieuw opstapelen. Wij adviseren werkgevers uiteraard om te investeren in de juiste behandeling en zich daarmee te verzekeren van goed advies voor de werkvloer en de kans op onnodig lange uitval te verkleinen. De kosten van een behandeling vallen immers in het niet bij de kosten van verlies van productiviteit van de werknemer.

Daarnaast adviseren wij de werkgevers om te kijken de situatie op de werkvloer waar de psychische klachten zijn ontstaan. Is dat een goede plek om jhet werk weer te hervatten, of zou het helpen als er wat (tijdelijke) aanpassingen worden gedaan. Was werk een factor in de ontstane situatie? En hoe kan duurzame inzetbaarheid dan het beste worden vorm gegeven. Wij helpen u graag hiermee, zo voorkomt u terugval en uitval van collega’s die zich wellicht in dezelfde situatie bevinden binnen uw bedrijf.

Wouter Vrooland is Werkpsycholoog in de regio Utrecht. Bij hem en zijn collega Werkpsychologen kunt u terecht voor deskundige, praktische en resultaatgerichte hulp bij vraagstukken op het gebied van functioneren, werkstress en loopbaan. 

Een uitgebreide intake met advies voor werknemer en werkgever kan binnen 2 weken plaats vinden. Voor slechts €299!

Dit artikel delen:

Lees meer: