stress coaching

Stress coaching voor laagdrempelige, mentale zorg

Werkpsycholoog biedt hele praktische coaching, waarin we ondersteuning en inspiratie geven bij de gevolgen die medewerkers ervaren in corona-tijd. Dat begint met een kennismakingsgesprek, waarin we verkennen of de persoon bij ons op de juiste plek zit, bij de betreffende coach en bij de stresscoaching. Vervolgens bieden we aan wat nodig is, met een maximum van 3 of 5 gesprekken.

Typische klachten die we zien:vergroot je veerkracht blijf positief
• Lusteloosheid
• Somberheid
• Eenzaamheid
• Stress en spanning
• Lichte angstklachten

Evaringen van het afgelopen jaar
Het afgelopen jaar kregen we steeds meer vraag naar begeleiding bij stress naar aanleiding van de vele, soms ingrijpende veranderingen die corona en de corona maatregelen met zich meebrachten. Zo zijn we ons met een team in sneltreinvaart gaan verdiepen in zaken als thuiswerken, de impact van verminderd contact met naasten en collega’s, de impact van online-vergaderen, de impact van verminderde autonomie (dealen met beperkingen), omgaan met dreigende ziekte (vooral in de zorg sterk aanwezig). In onze klantenkring hebben we vele verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en een enkel ziekenhuis.

We kunnen inmiddels wel zeggen dat we in de corona specifieke stress coaching behoorlijk goed zijn geworden. We begrijpen wat er leeft bij de mensen en kunnen goed adviseren over wat men kan doen om het hoofd helder en vrolijk te houden. Bij verschillende klanten hebben wij informatie aangeleverd die zij kunnen gebruiken voor hun intranet en nieuwsbrieven om hun medewerkers hierover te informeren en om hun te laten weten wat ze van ons kunnen verwachten. Veel van onze kennis komt uit de positieve psychologie, een stroming waarin gezondheid promoten centraal staat (in plaats van klachten begrijpen), dat past het beste in deze situatie.

Het resultaat
Ervaring leert dat werknemers na 3 gesprekken het merendeel van de problematiek hebben opgelost. Ze zijn met handvatten en concrete tips aan de slag gegaan en hebben zichzelf weten op te peppen. Incidenteel moeten we doorverwijzen naar reguliere (meer uitgebreidere trajecten), waarbij we ook werkgever en bedrijfsarts informeren over wat er speelt. In zo’n geval volgt er een offerte voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan.

Werkwijze
Gesprekken vinden plaats in de digitale spreekkamer (beveiligde video-verbinding), of live in onze ruime spreekkamers (op diverse locaties door Nederland).
Over de klachten of situatie van werknemers doen we geen verslaglegging richting de werkgever. De werkgever kan incidenteel wel meedoen in het gesprek, indien werknemer dat toestaat.
Aanmelden voor deze stress coaching kan via de leidinggevende, HR of medewerker zelf. Stuur ons een e-mail naar office@werkpsycholoog.nl met naam, telefoon en e-mail van degene die de coaching wil ontvangen en wij regelen de rest. Met nieuwe klanten stemmen we vooraf uiteraard wel af wat men er van verwacht en wat de wensen zijn.

Kenmerken van de (stress)coaching:
• Geschikt voor milde mentale problemen, zoals stress, uitputting, somberheid, angstklachten (voor mensen die niet uitgevallen zijn).
• Zeer concrete begeleiding, met tips en mogelijkheden voor werknemers.
• Begeleiding richting volledig herstel in 1 tot 3 gesprekken.
• Contact met de medewerker binnen 48 uur na aanmelding. Het eerste gesprek is binnen 2 weken, maar meestal zelfs binnen een week.
• Doorlooptijd is maximaal 3 maanden, maar meestal korter.
• Doorverwijzing bij ontdekking ernstiger problematiek.
• Wij werken met zeer ervaren arbeidspsychologen, met minimaal 15 jaar ervaring.
• Investering bedraagt € 149,= (ex 21% BTW) per gesprek.