Wacht nooit op een psycholoog!

Wachttijd belemmert herstelWanneer een medewerker minder productief is of zelfs uitvalt vanwege stress of andere psychische klachten is dat vervelend voor iedereen. De medewerker voelt zich naar, werkgever heeft er last en kosten van. En ook voor collega’s van betrokkene kan het soms erg lastig zijn als een collega minder productief of inzetbaar is. Alle reden voor een werkgever om de medewerker met de problematiek te helpen. Echter, in de praktijk gaat men dan vaak zitten wachten. Dat kan gelukkig veel beter ……. Wacht nooit op een psycholoog! Continue reading Wacht nooit op een psycholoog!

Stimuleer je hersenen

Stimuleer je hersenen

Onze psychologen krijgen via bedrijfsartsen geregeld werknemers doorverwezen om hen te helpen van hun stressklachten af te komen. Veel van die werknemers willen dan vooral praktische adviezen horen. Anderen willen liever tot in detail horen hoe het werkt met stress in onze hersenen, voor hen hebben we onderstaande uitleg geschreven.

Onze hersenen zijn opgebouwd uit meerdere gebieden, welke allemaal hun eigen functie hebben. Het systeem is goed te begrijpen, wanneer we inzoomen op de verschillende onderdelen. Deze onderdelen hebben veel invloed op elkaar, maar ook op de rest van het lichaam.  Continue reading Stimuleer je hersenen

Sturen op de cirkel van invloed

cirkel van invloedSturen op de cirkel van invloed

Neemt uw werknemer teveel hooi op de vork? Loopt de emmer bijna over terwijl dit voor u als werkgever onbegrijpelijk lijkt? Of begrijpt u niet waarom uw werknemer zoveel stress ervaart? Dan bestaat de kans dat uw werknemer binnenkort bij ons voor de deur staat. We leggen u graag uit hoe u deze stress en uitval kunt voorkomen, door te sturen op de cirkel van invloed. Continue reading Sturen op de cirkel van invloed

blog

Wat doe je tegen stress?

Wat doe je tegen stress?

Veel mensen die naar ons doorverwezen worden of zich zelf bij ons aanmelden doen dat vanwege stressklachten. Er is nog geen sprake van burn-out, hooguit  overspannenheid en de klachten zijn relatief gemakkelijk te verhelpen.

Zo werkt het

Stress is vaak het gevolg van langdurige spanning of angst. Spanning en angst zorgen ervoor dat het lichaam in een staat van alertheid komt. Deze staat van alertheid zorgt voor de mogelijkheid tot vechten of vluchten. het rendement van wat we doen. In de moderne tijd worden we veel minder blootgesteld aan gevaar. Toch zijn er wel degelijk dingen die ons op psychologisch en sociaal gebied bang maken en stress opleveren. Tegenwoordig hebben we vooral last van een te hoge werkdruk, emotionele gebeurtenissen en problemen in relaties. De situatie is anders dan vroeger, maar de reactie is hetzelfde. Het lichaam wordt geactiveerd voor actie en komt in een staat van paraatheid. Daar kun je gelukkig heel goed wat aan doen.
Continue reading Wat doe je tegen stress?

werkstress

Begeleiding bij werkstress voorkomt uitval

Stress is de reactie die in het lichaam optreedt wanneer we aan hogere eisen moeten gaan voldoen dan gewoonlijk. Deze spanning leidt ons naar grotere dan gemiddelde prestaties, maar kan ons tegelijkertijd uitputten als de spanning lang aanwezig blijft. Het kan leiden tot zogenaamde overspannenheid. Op het werk herkennen we overmatige spanning vaak aan symptomen als prikkelbaarheid, moeite met concentratie, vergeetachtigheid, vermoeidheid en spanning- en contactvermijdend gedrag. De invloed van dergelijke klachten op het functioneren is uiteraard niet bepaald positief.

Werkstress Werkpsycholoog

Neem contact op voordat uw werknemer voor lange tijd uitvalt!