blog

fit in 5 stappen

Van uitval tot volledig herstel op de werkvloer met de fit in 5 stappen methode

Voor de aanpak van stres gerelateerde klachten en andere psychische klachten hebben de psychologen van Werkpsycholoog Nederland de ‘fit in 5 stappen’ aanpak ontwikkeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten kunnen we kiezen voor de snelle interventie (maximaal 12 weken) of de uitgebreide interventie (maximaal 22 weken). Hieronder het schema voor de uitgebreide interventie. De snelle interventie heeft dezelfde inhoud, maar verloopt vlotter omdat de werknemer al sneller meer belasting aan kan. 

1.  Analyse fase (duur 2 weken)

 • Intake gesprek werknemer en psychologische tests, wat zijn mogelijkheden en beperkingen?
 • Intake gesprek werkgever
 • Werkpsycholoog deelt plan van aanpak

2.  Herstelfase (duur max 4 weken)

 • Vaststellen van doelen, waarbij herstel van functioneren centraal staat
 • Wekelijkse gesprekken met werknemer, waarbij  gezond gedrag (met name activering en inzicht energiebalans) centraal staat

3.  Terugkom fase (duur max 8 weken)

 • Werknemer keert terug op werkvloer
 • Advies aan werkgever omtrent terugkeer op de werkvloer, welke belasting en voor welke taken inzetbaar?
 • Overleg met bedrijfsarts omtrent opbouw in uren
 • Twee-wekelijkse gesprekken met werknemer, waarbij coping (probleemoplossend vermogen en hanteren van stress) centraal staat

relax

4. Coachingsfase (duur max 8 weken)

 • Coaching op/over het werk (probleemoplossend vermogen en zelfinzicht)
 • Gezamenlijke evaluatie werkgever en werknemer
 • Werknemer is volledig hersteld

5.  Eindgesprek

 • Afsluitend gesprek met werknemer
 • Eindverslag met aanbevelingen voor de toekomst

snelle re-integratie

Snelle re-integratie, de aanpak van Werkpsycholoog

Bent u het zat om te wachten tot uw werknemer met psychische klachten weer herstelt?
Uw werknemer gaat misschien wel naar een psycholoog, maar daar merkt u op het werk nauwelijks iets van. En concrete adviezen voor herstel en werkhervatting krijgt u al helemaal niet. Dat kan ook niet, want de reguliere psycholoog heeft geen verstand van re-integratie, competentiegerichte begeleiding, werkaanpassing en coaching-on-the-job. Ondertussen komt er van werken weinig terecht en zit u als werkgever met de lasten.

Het probleem van behandeling door een reguliere psycholoog is dat die psycholoog niet de werkhervatting en herstel van functioneren als doelstelling heeft.
De reguliere psycholoog behandelt alleen de klachten. Het herstel op het werk, snelle re-integratie, duurt daardoor veel langer. Op verzoeken om informatie van de bedrijfsarts wordt vaak zeer traag en terughoudend gereageerd en advies voor werkgever is er al helemaal niet bij. Dat kan gelukkig veel beter! 

Werkpsycholoog zorgt voor snel resulltaat

 • U weet als werkgever precies wat er aan de hand is

 • U krijgt advies waarmee u de werknemer op de werkvloer kunt helpen

 • De kosten van snelle re-integratie blijven beperkt

 • Uw werknemer krijgt advies voor herstel en is daardoor sneller terug op de werkvloer

snelle-reintegratie

werkgevers

Veel voorkomende vragen aan de Werkpsycholoog zijn:

 • Wat is er aan de hand met mijn medewerker? De medewerker lijkt depressief, maar de gesprekken die ik met hem voer lossen niets op.
 • Hoe kan ik de belastbaarheid van mijn medewerker verbeteren? Alles lijkt hem te veel.
 • Hoe moet ik als leidinggevende omgaan met de psychische klachten van mijn medewerker? Ik ben niet capabel dit te doen.
 • Hoe kan ik stress van medewerkers tijdig herkennen? Ik wil niet dat het mis gaat met mijn medewerker!
 • Wat is het juiste moment om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van mijn medewerkers?
 • Wat moet er gebeuren om uitgevallen medewerkers weer fit en aan de slag te krijgen? 

Wilt u als werkgever de psychische klachten van uw werknemer helpen oplossen?

De psychologen van Werkpsycholoog werken laagdrempelig en wetenschappelijk. Zij zijn allen academisch opgeleid, maar hebben reeds jaren ervaring van verschillende organisatiestructuren en -culturen. De Werkpsycholoog staat voor een resultaatgerichte aanpak. Heeft u hulp nodig voor één van uw medewerkers of vragen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak! Wij komen graag bij u op bezoek om uw casus te bespreken. Samenwerken gaat immers het beste als u weet wie u inschakelt.

diensten

Werkpsycholoog helpt de werknemer weer in zijn kracht te komen

We bedenken samen met werknemers alternatieven voor het huidige werk-en gedragspatroon, zodat stress tijdig aangepakt kan worden.

Praktische oplossingen waardoor de werknemer zich snel weer beter voelt en er een nieuwe situatie ontstaat waarin we gezamenlijk bezig zijn om de werknemer weer in zijn kracht te krijgen.