Balans is een kwestie van voelen

werkpsycholoog-balans-is-een-kwestie-van-voelenWanneer jij spanning of stress ervaart in je werk of in de combinatie met je rol binnen het gezin, dan betekent dat vaak dat je worstelt met het maken van keuzes en het verdelen van je tijd. Wil je overal 100% of liever nog 120% voor gaan en je doet dat op alle gebieden van het leven, je werk, je rol binnen het gezin, je hobby’s, sociale leven etc., dan kunnen spanning en stress ongemerkt toenemen. Balans is daarom een kwestie van voelen.

Continue reading Balans is een kwestie van voelen

Je hebt geen burnout! Misschien ben je even wat overspannen.

Het woord burn-out wordt tegenwoordig heel gemakkelijk gebruikt om de gevolgen van allerlei stress gerelateerde zaken uit te drukken. Aan de koffietafel is dat geen ramp, maar bij de besluitvorming over de aanpak van de klachten is het van belang om niet alle stress gerelateerde klachten op één hoop te gooien.

Voorkomen en herstellen van burn-out vergt immers andere maatregelen dan herstellen en voorkomen van ‘gewone’ overspannenheid. Het is voor alle betrokkenen (werkgever en werknemers) prettig wanneer problemen goed worden begrepen en iedereen van juiste adviezen wordt voorzien. Langzamerhand dreigt het beeld te ontstaan dat half Nederland burn-out is en dat hard werken een risico is voor iedereen. Dat is uiteraard geenszins het geval. Continue reading Je hebt geen burnout! Misschien ben je even wat overspannen.

Het verschil tussen ‘gewone’ overspannenheid en een burn-out

Iedereen die te maken krijgt met werknemers die last ondervinden van meer stress dan zij kunnen hanteren, moet weten dat er een verschil is tussen overspannenheid en een burn-out. Het signaleren van het verschil is belangrijk omdat beide situaties vragen om een andere behandeling van de klachten en een eigen aanpak hebben bij terugkeer op de werkvloer.

Wat is het verschil?
Overspannenheid is het gevolg van overmatige spanning. Overspannen mensen kunnen tijdelijk niet goed functioneren in het werk en sociaal contact. Een burn-out is ook het gevolg van overmatige spanning, maar is opgelopen gedurende een langere periode van stress, vaak minimaal een jaar.
Continue reading Het verschil tussen ‘gewone’ overspannenheid en een burn-out

Iedereen eigen baas

Dit gaat niet over ondernemerschap of eigen baas van een onderneming zijn. Dit gaat over doen wat je wilt en dat kan vaak ook uitstekend in een baan in loondienst. De bedoeling van doen wat je wilt, is gelukkig te worden van wat je doet. Dat wil toch iedereen?

Doen wat je wilt
Velen leven hun werk van uur tot uur, van vergadering tot vergadering. En worden ondertussen voortdurend gestoord door email, telefoon en mensen die nu direct iets van je willen. Aan de dingen die je het liefst zou doen, kom je daarom veel te weinig toe. En dat motiveert natuurlijk niet. Je aandacht is bij het managen van wat op je af komt en bij het voldoen aan verwachtingen van anderen. Je verliest zo het contact met je ‘binnenkant’ (met je gevoel) en dat maakt dat je niet handelt vanuit ‘wat jij werkelijk te doen hebt en toe te voegen hebt’. De consequentie is uiteindelijk dat je niet meer voelt wat een gelukkig gevoel geeft en wat niet. Maar is dat echt nodig? Hebben jouw baas en collega’s echt besloten dat jij zo de dag door moet?
Continue reading Iedereen eigen baas