Award ‘Beste Blog over Stress en Burn-out’

Award beste blog omgaan met stress en burn-outEen Award voor Werkpsycholoog!

Het laatste wat we wilden bereiken is een Award voor het schrijven over Stress en Burn-outs. Liever winnen we een Award voor mensen leren voorkomen door (werk)stress overspannen te raken of zelfs in een langdurige burn-out te geraken. Maar natuurlijk zijn wij blij met de Award Beste Blog over Stress en Burn-out. Met het feit dat we worden opgemerkt. Dank aan Stresshelp.nl voor het aandacht geven aan dit belangrijke onderwerp. En dank dat Werkpsycholoog deze Award mocht ontvangen! Voor ons reden om nogmaals aandacht aan dit precaire onderwerp te geven.

Continue reading Award ‘Beste Blog over Stress en Burn-out’

blog

Wat doe je tegen stress?

Wat doe je tegen stress?

Veel mensen die naar ons doorverwezen worden of zich zelf bij ons aanmelden doen dat vanwege stressklachten. Er is nog geen sprake van burn-out, hooguit  overspannenheid en de klachten zijn relatief gemakkelijk te verhelpen.

Zo werkt het

Stress is vaak het gevolg van langdurige spanning of angst. Spanning en angst zorgen ervoor dat het lichaam in een staat van alertheid komt. Deze staat van alertheid zorgt voor de mogelijkheid tot vechten of vluchten. het rendement van wat we doen. In de moderne tijd worden we veel minder blootgesteld aan gevaar. Toch zijn er wel degelijk dingen die ons op psychologisch en sociaal gebied bang maken en stress opleveren. Tegenwoordig hebben we vooral last van een te hoge werkdruk, emotionele gebeurtenissen en problemen in relaties. De situatie is anders dan vroeger, maar de reactie is hetzelfde. Het lichaam wordt geactiveerd voor actie en komt in een staat van paraatheid. Daar kun je gelukkig heel goed wat aan doen.
Continue reading Wat doe je tegen stress?

burnout

Burn-out ontstaat vrijwel altijd bij hardwerkende, gedreven mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Een burn-out  is een hardnekkige, chronische toestand van lichamelijke en vooral psychische klachten. Kenmerkend zijn forse vermoeidheid, emotionele uitputting, distantie ten opzichte van het werk en een verminderd gevoel van competentie. Mensen met burn-out hebben gemiddeld langer dan een jaar te veel van zichzelf gegeven, meestal zowel in werk als in het privéleven. De eerste uitingen zijn prikkelbaarheid, moeite met concentratie, vergeetachtigheid, vermoeidheid. Hetzelfde als bij een ‘gewone’ overspannenheid.

Burn-out aanpakken en terugval voorkomen

De behoefte om verantwoordelijkheid te nemen en zich flink in te spannen zit altijd wel in het karakter van mensen met een burn-out. Dat kan er niet uit en dat hoeft gelukkig ook niet. Bij Werkpsycholoog start de aanpak van burn-out met een uitgebreide analyse van de persoonlijke toestand en de werksituatie. Dit door psychologische vragenlijsten, een uitgebreide intake met cliënt en door contact met de betrokken manager(s) of personeelsadviseur van de cliënt. Vervolgens verloopt de behandeling van burn-out in drie fases.

Burnout, burn-out, Werkpsycholoog

Fase 1: herstel (duur 4 weken)

Psychisch en lichamelijk herstel zijn de eerste weken noodzakelijk, omdat er anders te weinig draagkracht is voor de rest van de behandeling. Dat herstel kan optreden door veel ontspanning en door lichamelijke inspanning. Veel mensen gaan tijdens de behandeling van een burn-out meer bewegen, meer creatieve dingen doen, meer tijd nemen om tot zichzelf te komen om zo weer energie op te doen. Door flink te ontspannen, komt er energie vrij om in werk en privé in te zetten.

De activiteiten van de Werkpsycholoog in deze fase: steunende psychologische begeleiding met gesprekken en concrete tips voor herstel en ontspanning.

Fase 2: inzicht (duur 4 tot 6 weken)

Na het eerste herstel is het cruciaal inzicht te verschaffen in de oorzaken van de burn-out (onbalans van de energiehuishouding). Dit gebeurt bij de Werkpsycholoog met een individuele aanpak, omdat de manier waarop de betrokken persoon structureel zijn grenzen overschreed ook altijd verschillend is. Zonder inzicht is herstel van burn-out erg moeilijk en terugval onvermijdelijk. Daarnaast is in deze fase nog veel ruimte voor ontspanning en de opbouw van lichamelijke conditie noodzakelijk.

De activiteiten van de Werkpsycholoog in deze fase: psychologische begeleiding met gesprekken over het recente verleden. Door verbanden te onderzoeken ontstaat inzicht in het ontstaan van de klachten en de mogelijkheden om zich daar tegen te wapenen. Soms is in deze fase al een voorzichtige terugkeer op de werkvloer mogelijk, soms ook niet.

Fase 3: leren en ervaren (duur 6 tot 16 weken)

De volgende stap in de behandeling is het aanleren van alternatief gedrag. Dat betreft enerzijds het herkennen en hanteren van grenzen met betrekking tot de belasting (dus voelen, monitoren van het eigen energieniveau en optreden wanneer nodig) en anderzijds het aanleren van gedragingen die overbelasting voorkomen. Dit leren gebeurt deels in de therapeutische praktijk (individueel en/of in een groep) en deels in de praktijk van werk en leven zelf.

Cliënten van de Werkpsycholoog worden bij aanvang van deze fase geadviseerd weer geleidelijk aan het werk te gaan. Meestal niet met de eigen taken, maar in een geleidelijk opbouwende schaal  van taken en tijdsduur. Dat kan beginnen met een kop koffie met een collega en eindigt weken of maanden (afhankelijk van de leercurve van cliënt) later met volledige werkhervatting.

Kenmerkend voor de behandeling van burn-out bij de Werkpsycholoog

 • Geen wachttijden, cliënt kan direct beginnen.
 • Begripvolle en tegelijkertijd stimulerende aanpak, op wetenschappelijke basis.
 • Resultaatgerichte (ook wel ‘tijdcontingente’) werkwijze.
 • Aandacht voor de situatie op de werkvloer en goed en regelmatig overleg met de werkgever.
 • De werkgever kan vaak meer bijdragen dan in eerste instantie lijkt. Dit helpt het proces te versnellen en terugval te voorkomen.

Neem nu contact op!

werknemers

Stress op het werk? Dreigt een burn-out of voel je paniek?

Bij stress op het werk kom je er vaak te laat achter dat de grens bereikt is. Het is dan belangrijk om snel veranderingen aan te brengen, zodat je kunt beginnen met herstellen. Want overmatige spanning kan leiden tot een burn-out.

Dus ben je moe, voel je stress of ben je uitgeblust? De professionele psychologen van Werkpsycholoog helpen je om alternatieven te bedenken voor je huidige gedragspatronen en gedachten, zodat je de stress die je voelt aan kunt pakken. We gaan niet onnodig spitten in het verleden, maar bedenken praktische oplossingen, waardoor je je snel weer beter voelt. 

Loopbaanbegeleiding en coaching helpen je de juiste keuze te maken voor een gezonde toekomst!

Als je voor de keuze staat een carrière move te maken bij je werkgever, dan wil je er natuurlijk zeker van zijn dat je de juiste beslissing neemt.  Vraag je werkgever om een coach. Een psycholoog heeft de kennis in huis om samen met jou te bekijken of je bepaalde stappen nu al wel of nog niet moet nemen. Je voorkomt een hoop stress en misschien zelfs een burn-out als je doordacht en weloverwogen een stap maakt in je carrière!

Veel voorkomende vragen aan de Werkpsycholoog zijn:

 • Ben ik overspannen? Heb ik een burn-out?
 • Hoe kom ik af van de werkdruk, hoe kan ik relaxter werken?
 • Hoe verwerk ik vervelende gebeurtenissen op het werk of privé?
 • Hoe kan ik mij fitter voelen?
 • Hoe bewaak ik de balans werk-privé?
 • Wat kan ik doen aan persoonlijke ontwikkeling? En hoe dan?

Jouw klachten samen aanpakken?

Maak een nieuwe start en voel je snel beter! Al na het eerste gesprek volgt vaak de opluchting en het perspectief naar een nieuwe toekomst!

Wil je eens kennismaken met de Werkpsycholoog in jouw regio?

Maak nu een vrijblijvende afspraak 

diensten

Werkpsycholoog helpt de werknemer weer in zijn kracht te komen

We bedenken samen met werknemers alternatieven voor het huidige werk-en gedragspatroon, zodat stress tijdig aangepakt kan worden.

Praktische oplossingen waardoor de werknemer zich snel weer beter voelt en er een nieuwe situatie ontstaat waarin we gezamenlijk bezig zijn om de werknemer weer in zijn kracht te krijgen.