Aanmelding Stresscoaching

Dit aanmeldformulier is bedoeld om een medewerker aan te melden voor stresscoaching. Stresscoaching is kortdurende inzichtgevende, oplossingsgerichte begeleiding (max 3 sessies van een uur) bedoeld voor medewerkers zonder grote problemen. Voor medewerkers die zijn ziekgemeld met psychische klachten, die in conflict zijn met werkgever of grote problemen in de privésfeer ervaren, verzoeken wij gebruik te maken van het aanmeldformulier voor intake (zodat wij de werkgever kunnen adviseren over de meest effectieve interventie).


link naar pagina met algemene voorwaarden
link naar pagina met privacy Statements