Psychologische begeleiding bij long (langdurige) COVID-19 klachten

Psychologische begeleiding bij long (langdurige) COVID-19 klachten

De situatie rondom COVID-19 houdt ons allen al even in de greep en is voorlopig nog niet de wereld uit. Hoewel nog veel onbekend is, zien we ook steeds meer wat er op de lange termijn kan gebeuren na een COVID-19 infectie. Bij een kleine groep mensen blijven langdurige klachten bestaan na infectie, zowel lichamelijk als psychosociaal. Dit fenomeen is bekend onder de naam Long (langdurige) COVID.

Slechts 1% langdurige klachten

Laten we voorop stellen dat de meeste mensen herstellen van een COVID infectie zonder blijvende klachten. De inschatting is dat bij slechts 1% van de mensen na een coronabesmetting bepaalde klachten nog aanhouden na drie maanden. Klachten die hierbij kunnen blijven bestaan zijn onder andere vermoeidheid, inspanningstolerantie (niet goed tegen lichamelijke of mentale inspanning kunnen) en geheugenproblemen. Soms wordt het ook omschreven als een soort mist in het hoofd. Het kan tevens leiden tot problemen met denken, onthouden, praten en het opnemen en verwerken van kennis. Logischerwijs kan dit problemen voor de inzetbaarheid op werk veroorzaken.

Psychologische ondersteuning kan gewenst zijn

Werkpsycholoog stimuleert en helpt werknemers bij het zelf oplossen van de problemen, door te laten inzien wat nog wèl kan. Daarnaast begeleiden we bij het geleidelijk hervatten van werkzaamheden. We weten namelijk dat vrijwel alle mensen die langdurig ziek zijn graag willen blijven werken. Werk dat bij iemand past, draagt ook bij aan de mentale gezondheid, omdat ieder zich graag nuttig voelt en deel uitmaakt van een team.
Voorspoedige werkhervatting is daarom ideaal, mits afgestemd op wat mogelijk is. Soms kan het lastig zijn direct terug te gaan naar het (werk)niveau van vóór de infectie. Hierdoor moeten haalbare doelen worden gesteld.

Wat voor werkzaamheden kan iemand aan en op welke manier?

Aangezien de langdurige klachten vaak grillig verlopen over de tijd, wordt in de begeleiding veel aandacht besteed aan energie management. Er wordt bijgehouden welke werkzaamheden iemand doet, hoeveel energie dit kost en hoe het herstel hiervan gaat. Zo kan afgestemd worden op de beschikbare energie, zowel voor werk als daarbuiten. Het resultaat is dat de werknemer de grip op zijn werk en leven terug krijgt en zich veel beter en prettiger voelt.

Informeer gerust bij ons wat de mogelijkheden zijn! Of vraag direct een intakegesprek aan!

Bram Veldman studeert geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef dit blog voor werkgevers en werknemers, met als doel ingewikkelde medische en psychologische processen, zoals stress, simpel uit te leggen, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen.

Referenties: