Privé aangelegenheden bespreken op de werkvloer?

De balans in werk en privé wordt steeds belangrijker, omdat we allemaal steeds drukker zijn. Het is dan ook niet vreemd dat leidinggevenden steeds vaker met hun werknemers spreken over zaken uit het privé leven. Dat gaat vaak goed wanneer er een goede band is tussen leidinggevende en werknemer,  maar hoe zit dat eigenlijk als er niet zo’n goede band is?

Het Nieuwe Werken haalt werk naar privé en andersom
Met het oog op het nieuwe werken en invoering van flexibele werktijden wordt het voor leidinggevenden steeds belangrijker om wat zicht te hebben op hoe werknemers hun leven thuis hebben ingericht en georganiseerd. Anderzijds hebben werknemers recht op hun privacy en op een eigen visie op wat vrije tijd voor hen betekent en hoe deze wordt besteed. Ogenschijnlijk een behoorlijk dilemma, want de belangen kunnen tegenstrijdig zijn. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet.
Belang werkgever en werknemer is gelijk
Het belang van de leidinggevende is dat de werknemer goed functioneert en naar behoren presteert. Uit de literatuur van de laatste jaren (bijv. “Echte leiders dienen” van dr. Inge Nuijten) blijkt dat de meest effectieve insteek voor de leidinggevende daarbij is om zich faciliterend op te stellen richting werknemers. Dat betekent dat de leidinggevende zorgt dat er omstandigheden zijn waarbij het prettig werken is. Denk hierbij aan o.a.: soepel werkende ICT, opleidingsmogelijkheden, goede sparringpartners en een goede sfeer.  En wanneer de leidinggevende zich geroepen voelt om ook in de privésfeer voor goede faciliteiten te zorgen kan daar ook over gesproken worden.

Je ziet dit regelmatig door bijvoorbeeld: mogelijkheden om aan de gezondheid te werken, tegemoetkoming of vergoeding voor kinderopvang, voorlichting over (werk)stress en informatie over het aanleren van gedrag dat de algehele gezondheid bevordert. Tenslotte, wanneer een werknemer in de vrije tijd zo slecht voor zichzelf zorgt dat het werk er onder leidt (bijv. door slechte eetgewoonten, verslavingen of vermoeidheid door te weinig nachtrust) kan de werkgever niet alleen aanbieden om hulp daarvoor te financieren, maar ook verwachten dat de werknemer dermate goed voor zichzelf gaat zorgen dat de (mentale) gezondheid en daarmee de prestaties verbeteren. Dat gaat niet vanzelf over, maar daar kun je wel wat aan doen.

Zaken bespreken is dus eigenlijk heel logisch
Om werknemers te helpen tot de beste prestaties te komen is het dus eigenlijk heel logisch om onderwerpen als (mentale) gezondheid, energieniveau en leefstijl aan te snijden. Iedereen wordt er beter van als dit goed geregeld is.

Wil je meer weten over hoe jij als manager lastige onderwerpen kan bespreken met je medewerkers?

Dit artikel delen:

Lees meer: