tarieven

Werkpsycholoog verdient zichzelf terug

De tarieven van Werkpsycholoog zijn marktconform. Werkpsycholoog Nederland adviseert werkgevers om de investering voor het advies en de behandeling voor hun rekening te nemen. Hiermee is de werknemer namelijk sneller weer terug en effectief aan het werk dan bij behandeling door een eerstelijnspsycholoog of in de GGZ. Zo bespaart u als werkgever dus juist veel kosten. 

En als u of uw werknemer toch de voorkeur geeft aan behandeling door een reguliere psycholoog, dan kunt u aanvullend kiezen voor onze ‘snelle re-integratie’ aanpak, voor slechts € 395,- exclusief BTW. Wij bieden dan een intake en twee begeleidende gesprekken om ervoor te zorgen dat er niet alleen aandacht is voor de klachten van werknemer, maar juist ook voor advies voor herstel van functioneren op de werkvloer.

Wilt u meer weten of ons direct aan het werk zetten? Neem dan meteen contact op! 

Voordelen ten opzichte van behandeling door een reguliere psycholoog

Onze psychologen stimuleren de werkhervatting, vanuit de overtuiging dat dit vlot herstel bevordert. Er is niet alleen aandacht voor de klachten, maar juist voor het herstel van functioneren. Anders dan reguliere psychologen adviseren onze psychologen u over wat u kunt doen om herstel te bevorderen en terugval te voorkomen.
Hierdoor wordt met Werkpsycholoog een veel effectiever traject ingezet dan bij een psycholoog via de zorgverzekeraar. En daar hebben zowel werkgever als werknemer baat bij.

Tarieven Werkpsycholoog 2018

alle tarieven ex 21% BTW
Intake (binnen 2 weken) € 199 
Snelle Re-integratie (Intake en 2 gesprekken) € 395 
Psychologische Behandeling 5 gesprekken € 675 
Psychologische Behandeling 8 gesprekken € 1080 

Driegesprek (werkgever-werknemer-Werkpsycholoog)

€ 270
Loopbaangesprek (1½ uur, per stuk) € 225
 Loopbaanadvies met tests of assessment  vanaf € 295
Prijzen particulieren op aanvraag

 

Wilt u alleen een intake omdat u twijfelt of psychologische behandeling wel nodig is?

In dat geval kunnen wij u onze snelle intake aanbieden. Voor slechts € 199,- geven wij inzicht in de aard en ernst van de problematiek. Uiteraard ook met concreet advies over wat u het beste kunt doen om de zaak aan te pakken.

Kosten volledige behandeling

Een volledige behandeling bevat bij Werkpsycholoog gemiddeld 5 gesprekken. De kosten daarvan bedragen € 675,- ex BTW. Voor complexere problematiek bieden we een behandeling van gemiddeld 8 gesprekken aan. De kosten bedragen dan € 1.080,- ex BTW.

Tarief loopbaanadvies en coaching

Een start met tests of assessment en loopbaanadvies varieert van € 295,- tot € 1.750,- exclusief BTW. Daarna € 225,- exclusief BTW per coachingsgesprek van anderhalf uur. Voor particulieren maken wij altijd een voordelig aanbod op maat.