Live to 100: wat je kunt leren van de blue zones

Mentale fitheid

Netflix: live to 100Live to 100: Secrets of the Blue Zones

In de zoektocht naar een gezonder en langer leven hebben vele onderzoekers de Blue Zones bestudeerd, zo ook auteur Dan Buettner. De Blue zones zijn vijf zelfredzame gebieden op de wereld, waarin de levensverwachting ver boven gemiddeld ligt. De Netflix documentaire ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’ observeert deze gebieden, en vat het principe van langer leven samen tot vier hoofdfactoren: sociale cohesie; mentale zingeving; natuurlijke lichaamsbeweging en voeding.

Belang van sociale relaties

Een markant kenmerk van de Blue Zones is de sterke aanwezigheid van sociale cohesie. Zoals iedereen hebben ook de mensen in de Blue Zones een sterke drang om betekenis in hun leven te hebben. Dit uit zich in de Blue Zones wel vaak anders dan elders op de wereld. De senioren van deze gebieden zijn de nog in grote mate actief in hun gemeenschap, bouwstenen in de samenleving, waarmee ze een belangrijke rol spelen in het leven van hun omgeving. Dat triggert waarschijnlijk de behoefte om ook actief te blijven. Waar in andere gebieden mensen hun deelname in de samenleving afneemt naarmate ze ouder worden, is dat in de Blue zones niet het geval. Deze mensen zijn verbonden door sociale relaties, familiebanden en een indruk van samenhorigheid. Deze relaties fungeren als emotioneel vangnet en stimulans voor een actieve houding in de gemeenschap.

Mentale rust en zingeving

Zingeving is in fysieke vorm te definiëren door de bovengenoemde activiteiten, maar ook de mentale aspecten zijn noemenswaardig. Mensen die hun ‘stress-knop’ niet te lang ingedrukt houden, leven over het algemeen langer. Door grotendeels stressvrij te leven en spiritueel rust te zoeken, zijn mensen minder vatbaar voor fatale ziektes. Voornamelijk religie en nut dragen bij aan mentale rust. Er zou gesteld kunnen worden dat niet alleen iemands rol in het leven belangrijk is, maar ook hoe zij omgaan met de invulling van die rol.

Biologische bereiding van maaltijden

Zoals te verwachten levert fysieke gezondheid een grote bijdrage aan een langere levensduur. In alle Blue Zones is hiervoor van generatie op generatie, een eigen manier aanwezig. In sommige gebieden ligt de nadruk op een voedingspatroon dat gebaseerd is op planten, terwijl in andere gebieden veel aandacht is voor de hoeveelheid waarin gegeten wordt. Een onderdeel dat in nagenoeg iedere Blue Zone terugkomt is de biologische bereiding van alledaagse producten en alle maaltijden. Mensen nuttigen daar minder tot geen bewerkt voedsel, en om aan alle voedingstoffen te voldoen eten zij een selectie van zorgvuldig samengesteld voedsel. Hierdoor krijgt men ruim voldoende gezonde voedingsstoffen, zonder overdaad en zonder ongunstige stoffen binnen.

Lessen uit de Blue Zones

Terwijl een aantal van de gedragingen uit de Blue Zones lastig toe te passen zijn in ons dagelijkse (stadse) leven, zoals de dagelijkse wandeling bergop en het verbouwen en bereiden van voedsel met de hand, zijn er ook een aantal lessen die hieruit relatief goed toe te passen zijn. Het cultiveren van zingeving door iedereen actief mee te laten doen in de maatschappij en ouderen niet aan de kant te laten staan kan een goede eerste stap zijn, zowel fysiek als mentaal. Iedereen kan iets doen in de eigen familie, de straat, een club of de buurt. Ten slotte kan het geen kwaad om stil te staan bij voeding en de bereiding daarvan. Voor nog meer inspirerende inzichten in het leven van mensen met een langere levensduur, is ‘live to 100: secrets of the Blue Zones’ beschikbaar op Netflix.

Dit blog is geschreven door Yasmina Dahmane, student psychologie aan de Universiteit van Utrecht en werkzaam als psychologisch assistent bij Werkpsycholoog Nederland.

Dit artikel delen:

Lees meer: