Hoe vermijd ik een lange wachtlijst bij de psycholoog?

Lange wachtlijsten

De laatste jaren zijn wachtlijsten van psychologen steeds langer geworden. Het aanmelden, in contact komen en uiteindelijk een traject beginnen kan een hele lange tijd duren. Tijd die kostbaar is voor zowel werkgever als werknemer. Als je als werknemer niet meer geschikt bent om je werkzaamheden te verrichten maar geen hulp krijgt om dit te verhelpen, lopen de mentale klachten alleen maar op. Ook kan de afwezigheid van de werknemer voor problemen zorgen op het werk, als taken niet meer uitgevoerd worden. Of erger, worden opgepakt door collega’s die vervolgens ook onder te grote druk komen te staan. In vele gevallen is het daarom essentieel om psychische klachten zo snel mogelijk aan te pakken, voor zowel de mentale gezondheid van de werknemer als het milieu op de werkvloer.

geen wachtlijst bij Werkpsycholoog

Waar komen lange wachtlijsten vandaan?

Er zijn verschillende oorzaken van de lange wachtlijsten waar de GGZ mee kampt. Er is simpelweg een te grote vraag naar geestelijke gezondheidszorg. De oploop in de mentale gezondheidszorg is ontstaan doordat steeds meer mensen met klachten ook daadwerkelijk hulp zoeken. Steeds meer mensen durven aan te kaarten dat ze mentale klachten hebben en ondernemen de stap om hulp te zoeken. Dit is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling, ervaring leert dat hulp zoeken uiteindelijk positieve resultaten levert. Helaas weerhouden de lange wachtlijsten mensen er nu soms van de hulp te zoeken die ze nodig hebben.

Verschil reguliere psycholoog en arbeidspsycholoog

Het is mogelijk dat een werknemer met mentale problemen al naar een psycholoog gaat zonder dat de werkgever er op de werkvloer iets van merkt. Als dat werkt is dat natuurlijk fijn, maar een aandachtspunt is dat een reguliere psycholoog weinig tot geen verstand van re-integratie, competentiegerichte begeleiding, werkaanpassing en coaching-on-the-job. Psychologen in de reguliere GGZ behandelen de klachten en betrekken daar niet of nauwelijks de werkomgeving bij. Het herstel op het werk duurt dan ook langer. Arbeidspsychologen zijn juist gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers in hun werkomgeving. Voor het begeleiden van een burn-out, stressklachten, hoge werkdruk, arbeid gerelateerde psychische klachten, re-integreren op het werk en oplossen van werk gerelateerde problemen is dat vaak veel effectiever.

Ter illustratie, hoe werkt dit bij Werkpsycholoog?

Werkpsycholoog adviseert werkgevers niet te wachten op de lange wachtlijsten van de GGZ maar zelf de regie in handen te nemen. Bijvoorbeeld door een bedrijfspsycholoog in te schakelen voor advies en behandeling. Op deze manier kan de werknemer met psychische klachten eerder terugkeren op de werkvloer, beter re-integreren en sneller fit worden dan bij behandeling door een reguliere psycholoog in de GGZ.

Werkwijze Werkpsycholoog

De intake wordt binnen 2 weken na aanmelding gepland, op deze manier kom je snel in contact met een arbeidspsycholoog die de werknemer kan helpen. Na de intake begint het traject, met begeleiding en advies voor herstel. Ook krijgt u als werkgever adviezen die de werknemer op de werkvloer kunnen helpen. Zo’n traject kost vaak zo’n half maandsalaris, maar heeft als gevolg dat de werknemer vele weken eerder aan het werk is.

Aanmelden voor intake bij Werkpsycholoog

Dit artikel delen:

Lees meer: