trainingen & workshops

Trainingen en workshops mentale fitheid, voor meer focus en meer energie

In een maatschappij waarin rollen van mensen minder duidelijk worden en de eigen verantwoordelijkheid toeneemt, krijgen steeds meer werknemers moeite om alle bezigheden goed te managen. De zorg voor kinderen, voor (zieke) familie, en de sociale druk om een leuk en zinvol leven te hebben maakt dat ontspanning er vaak bij inschiet. de mentale fitheid komt onder druk te staan. Dat kan heel vervelend zijn voor die werknemers, maar ook voor werkgevers. Want als de werk-privé balans (of beter: de balans tussen inspanning en ontspanning) scheef raakt, nemen de werkprestaties ook af en kan verzuim ontstaan. 

Trainingen en Workshops Werkpsycholoog

Blijf in balans!

Gelukkig kan hier veel aan gedaan worden. Bij Werkpsycholoog verzorgen we trainingen en workshops waarin werknemers leren om hun mentale fitheid te vergroten en hun balans te bewaken. Daarmee kunnen zij een scheve balans voorkomen of herstellen en weer beter gaan presteren in werk en privé.

Het resultaat

Onze trainingen en workshops zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten over balans en mentale fitheid. Dat betekent dat we werken aan zelfbewustzijn, aan autonomie en vooral aan een actiegerichte instelling. Dit is wat werknemers nodig hebben om het heft in handen te nemen om hun werk en leven in goede banen te leiden.

Met de trainingen en workshops leren we werknemers hun mentale fitheid, focus en balans te verbeteren. Dat geeft hen meer energie, meer focus, meer zelfredzaamheid en meer (werk)plezier. De prestaties op het werk worden er beter van en het verzuim zal dalen. Een resultaat dus waar werknemer en werkgever samen blij van worden.

Overzicht trainingen en workshops:

Training ‘Werk en leven in Balans’, voor werknemers

1-daagse training

Dit is de start van werken en leven met meer balans en focus. Werknemers krijgen inzicht in hun balans, hun keuzes en belemmeringen. Er worden handvatten aangereikt om betere keuzes te maken die u wilt, zodat alle bezigheden beter verlopen en meer voldoening geven. Investering bedraagt € 585,- exclusief BTW per persoon.

Lees hier meer en meld je aan!

Workshops voor verdieping ‘Leven in Balans en Rust’

workshops van 1 avond

In deze serie workshops gaan we nog veel dieper in op de thema’s en uitdagingen van het leven in balans. Werknemers leren de tips toe te passen in hun eigen leven. Zo worden zij nog veel beter in het bewust en ontspannen leven, waardoor prestaties op alle vlakken toenemen. Onder andere:

Workshop ‘Mentale fitheid: stilstaan bij jezelf’, door Iris Elbertse, eerstvolgende datum en info volgt

Workshop ‘Mentale fitheid: De kracht van doen’, door Lex Duvekot, eerstvolgende datum en info volgt

Workshop ‘Mentale fitheid: Balans en hooggevoeligheid’ , door Sylvia Roovers, eerstvolgende datum en info volgt.

Training ‘Assertief optreden voor professionals’

1-daagse training

Door Lex Duvekot en Ronald Ran, eerstvolgende datum en info volgt.

Lees hier meer en meld je aan!

Training ‘Beïnvloeden voor bedrijfsartsen’

2-daagse training

Door Ronald Ran en Wouter Vrooland, eerstvolgende datum en info volgt.

Training ‘Assertief bij de klant en in de spreekkamer’, voor bedrijfsartsen

1-daagse training

Door Lex Duvekot en Ronald Ran, eerstvolgende datum en info volgt.