snelle re-integratie

Snelle re-integratie, de aanpak van Werkpsycholoog

Bent u het zat om te wachten tot uw werknemer met psychische klachten weer herstelt?
Uw werknemer gaat misschien wel naar een psycholoog, maar daar merkt u op het werk nauwelijks iets van. En concrete adviezen voor herstel en werkhervatting krijgt u al helemaal niet. Dat kan ook niet, want de reguliere psycholoog heeft geen verstand van re-integratie, competentiegerichte begeleiding, werkaanpassing en coaching-on-the-job. Ondertussen komt er van werken weinig terecht en zit u als werkgever met de lasten.

Het probleem van behandeling door een reguliere psycholoog is dat die psycholoog niet de werkhervatting en herstel van functioneren als doelstelling heeft.
De reguliere psycholoog behandelt alleen de klachten. Het herstel op het werk, snelle re-integratie, duurt daardoor veel langer. Op verzoeken om informatie van de bedrijfsarts wordt vaak zeer traag en terughoudend gereageerd en advies voor werkgever is er al helemaal niet bij. Dat kan gelukkig veel beter! 

Werkpsycholoog zorgt voor snel resulltaat

  • U weet als werkgever precies wat er aan de hand is

  • U krijgt advies waarmee u de werknemer op de werkvloer kunt helpen

  • De kosten van snelle re-integratie blijven beperkt

  • Uw werknemer krijgt advies voor herstel en is daardoor sneller terug op de werkvloer

snelle-reintegratie

Herstel en werkhervatting bij psychische klachten kan veel sneller

Werkpsycholoog biedt snelle re-integratie oplossingen voor werknemers die uitgevallen zijn en/of minder functioneren.
Wij onderzoeken direct na aanmelding wat precies de klachten zijn en komen vervolgens met concrete adviezen voor herstel van functioneren. Daarna evalueren we de vooruitgang en zodat we waar nodig bij kunnen sturen. U bespaart daarmee als werkgever veel kosten want de werknemer is veel sneller weer effectief aan het werk.

Werkpsycholoog is bovendien de actiegerichte en integere verbinding tussen alle betrokken partijen.
De betrokken partijen zijn niet alleen werkgever en werknemer, maar ook bedrijfsarts en eventueel huisarts en de externe behandelaar, zodat iedereen de benodigde informatie heeft en er effectief samen gewerkt kan worden.

Een werkgerichte behandeling, bestaande uit een snelle intake met concrete adviezen voor werkgever en twee werkgerichte begeleidende gesprekken voor werknemer kost bij Werkpsycholoog slechts € 395. Uiteraard kan er desgewenst daarna nog meer begeleiding plaatsvinden, maar dat is niet altijd nodig. Ook kan de werknemer zelf alsnog een psycholoog inschakelen (dit wordt vergoed door de zorgverzekering) of de reeds gestarte psychologische behandeling door laten lopen. De kosten voor de werkgever zijn dan minimaal. 

Wilt u herstel van uw werknemer versnellen? Neem dan contact op en zet ons aan het werk.