klachten

Wij doen ons best

Werkpsycholoog zet zich in om haar klanten de meest effectieve en soepel verlopende dienstverlening aan te bieden. Toch kan het bij hoge uitzondering gebeuren dat u  niet tevreden bent. Laat ons dit dan vooral weten, wij zullen er alles aan doen om u alsnog naar wens te helpen. Uw klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure

In het zeldzame geval dat u een klacht heeft, willen wij die graag keurig en volgens alle richtlijnen afhandelen. Het is daarom ook mogelijk om met het Klachtenformulier een klacht in te dienen. U vult dan op dit klachtenformulier uw persoonsgegevens in. Daarna wordt gevraagd naar de omschrijving van de klacht. U kunt deze mailen naar mail@werkpsycholoog.com.

De klacht komt vervolgens terecht bij de directie van Werkpsycholoog. Uw klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij bespreken uw klacht intern met de verantwoordelijk persoon en reageren binnen 7 werkdagen.

Hier leest u alle details van onze Klachtenprocedure.

In het geval wij er niet uitkomen kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Op hun website staat hoe en waar u een klacht kunt indienen en hoe die wordt behandeld. Het oordeel van het NIP is voor Werkpsycholoog bindend; eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.