Welkom bij de Burnout Assessment Tool, ofwel de BAT!

De BAT is een zelfbeoordelingslijst om een eventuele burnout te meten, specifiek voor werkende mensen. Uw score geeft een indicatie van de mate van klachten die u ervaart. Om zo’n goed mogelijke indicatie te kunnen geven volgen op de komende pagina’s enkele werkgerelateerde uitspraken die betrekking hebben op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. De eerste vier onderdelen gaan over uw mentale gevoel, de twee daarna over eventuele lichamelijke klachten. Ieder onderdeel bestaat uit ongeveer 5 uitspraken. U kunt aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het passende antwoord te selecteren. Het beantwoorden van de uitspraken zal slechts enkele minuten duren. Na het invullen van alle vragen ontvangt u van ons per mail de bijbehorende scores met eventueel advies. Uiteraard worden al uw gegevens en de uitslag vertrouwelijk behandeld!

Referentie: Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2020). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT) – Versie 2.0. KU Leuven, België: Intern rapport.

Burnout Assessment Tool (BAT)

Stap 1 van 7

  • Uitputting