Welkom bij de uitleg van de Burnout Assessment Tool, ofwel de BAT!

De BAT is een zelfbeoordelingsvragenlijst, die de verschillende klachten van een mogelijke burnout meet. Deze vragenlijst geeft dus niet de oorzaken weer en stelt niet de diagnose burnout. In de mail die je hebt ontvangen staan jouw scores in vergelijking tot andere Nederlandse werknemers. Lees hieronder wat jouw scores betekenen.

 • Als je een groene score hebt, hoor je bij de 25% van Nederlandse werknemers die het laagst scoorden op de klachten vragenlijst. Je ervaart over het algemeen geen tot weinig klachten passend bij een burnout.
 • Als jouw totaalscore geel is, komen jouw antwoorden overeen met het gros van de Nederlandse werknemers; je ervaart een gemiddelde mate van burnout klachten. Waarschijnlijk heb je wel eens periodes dat je meer klachten ervaart, maar dat wordt afgewisseld met periodes waarin dit niet zo is.
 • Een oranje score komt overeen met de 25% hoogst scorende werkende Nederlanders, wat betekent dat je meer stressklachten ervaart dan andere werkenden.
 • Bij een rode score komt jouw score zelfs overeen met de 5% hoogst scorende werknemers, die dus de meeste burnout klachten ervaart.

Wanneer je veel klachten ervaart (bijvoorbeeld oranje en rode scores op meerdere gebieden) raden we je aan om contact op te nemen met een professional. Je eigen huisarts is vaak de beste eerste optie, omdat die andere oorzaken dan stress kan onderzoeken of uitsluiten en omdat die kan doorverwijzen naar de best passende behandelaar.

Bij Werkpsycholoog helpen we mensen die via hun werkgever op zoek zijn naar advies of behandeling. Aanmelden voor een intake (vraag het liefst eerst om toestemming bij werkgever, dan gaat het vlotter) kan via het aanmeldformulier.

Totaalscore
De totaalscore geeft de mate van eventuele burnout klachten weer. Dit is een totaal van alle verschillende klachten.

Gedifferentieerde scores
De verschillende soorten klachten zie je terug in de gedifferentieerde scores. De kleur van de score geeft aan of je op dat domein weinig (groen), gemiddeld (geel), veel/vaak (oranje) of zeer veel/vaak (rood) klachten ervaart. Hieronder uitleg en tips over klachten op de verschillende domeinen:

Uitputting: het verlies aan energie. Dit is zowel fysiek (lichamelijk moe voelen) als psychologisch (je opgebrand en leeg voelen). Denk aan ontbrekende energie om een werkdag te starten of snel vermoeid raken van een kleine activiteit. Indien je hier hoog op scoort is het extra belangrijk om goed en veel te ontspannen en te letten op voldoende slaap. Tips:

 • Elke dag tijd inplannen om te ontspannen (denk aan wandelen, sporten, muziek luisteren, leuke dingen doen met de mensen om wie je geeft etc.).
 • Hanteer een vast slaapritme.
 • Geen beeldschermen meer een uur voordat je naar bed gaat.
 • Creëer een koude, donkere en stille slaapomgeving.

Mentale distantie: mentaal afstand nemen van het werk is een verdedigingsmechanisme om minder druk te hoeven ervaren. Risico is wel dat hieruit een onverschillige, minder enthousiaste of minder geïnteresseerde houding tegenover werk of zelfs een grote weerstand kan ontstaan. Indien je hier hoog op scoort is het belangrijk om te onderzoeken wat jij nodig hebt om je weer te kunnen verbinden. Mogelijk moeten de omstandigheden anders of beter, is het tijd om een andere doelgroep te gaan bedienen of te wisselen van branche. Tips:

 • Onderzoek wat je nodig hebt om je open te kunnen stellen op werk.
 • Vraag jezelf af waar je enthousiast van wordt op het werk.
 • Ga zo nodig in gesprek met je leidinggevende of collega’s om deze behoeften uit te spreken.

Emotionele ontregeling: je ervaart misschien heftige emotionele reacties, waarover je geen goede controle hebt. Vaak voel je je bijvoorbeeld gefrustreerd of overstuur, of reageer je sterk emotioneel zonder dat je echt weet waarom. Indien je hier hoog op scoort is het van belang om heel regelmatig de druk te verlagen, zodat je zaken goed kunt verwerken en de spanning kan zakken. Denk aan ontspannings- en ademhalingsoefeningen, niet te intensieve lichaamsbeweging en zorg geregeld voor een prikkelarme omgeving. Een dagelijkse wandeling in een rustige omgeving kan hiervoor wonderen doen. Tips:

 • Yoga, meditatie of ontspanningsoefeningen.
 • Omgeef je in een prikkelarme omgeving (wandelen in een rustige omgeving).

Cognitieve ontregeling: geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen. Je kan merken dat je bijvoorbeeld trager werkt, moeilijk knopen doorhakt, meer fouten maakt of moeilijker nieuwe dingen leert. Indien je hier hoog op scoort is het belangrijk om de hersenen te laten ontspannen. Je kunt dit doen door de hersenen met andere dan cognitieve taken aan de gang te zetten, dus weer door ontspannende oefeningen te doen en door te bewegen. Creatieve taken (muziek maken, zingen, dansen, handwerken, schilderen en dergelijke) helpen ook om de hersenen te ontlasten.

Secundaire symptomen: mate van bijkomende klachten die je ervaart naast klachten in bovenstaande domeinen. Deze symptomen zijn vaak niet typisch voor burnout, maar een gevolg van de opstapeling van stress.