blog

Last van stress? Schroom niet om hulp te vragen!

Als werknemer wil jij waarschijnlijk een positieve indruk maken op je werkgever. Je wilt goed presteren, van waarde zijn, en laten zien wat je in huis hebt. Vragen om hulp als je merkt dat je werkdruk te hoog is of als je veel stress ervaart, kan daarom lastig zijn.Herken je dit? Lees dan hieronder de drie redenen waarom je dit soort problemen juist wél zou moeten aankaarten bij je werkgever.

Vergroot je veerkracht

Wanneer de omstandigheden tegen zitten, is het zaak overeind te blijven en er het beste van te maken. Maar hoe doe je dat? De positieve psychologie, de stroming waar we bij Werkpsycholoog veel mee werken, biedt de volgende aanknopingspunten om veerkrachtig te blijven. Wees optimistisch, koester hoop Sta stil bij wat je hoopt te gaan bereiken de komende tijd en probeer dat liefst concreet te maken. Misschien zijn er ook...

Award ‘Beste Blog over Stress en Burn-out’

Een Award voor Werkpsycholoog! Het laatste wat we wilden bereiken is een Award voor het schrijven over Stress en Burn-outs. Liever winnen we een Award voor mensen leren voorkomen door (werk)stress overspannen te raken of zelfs in een langdurige burn-out te geraken. Maar natuurlijk zijn wij blij met de Award Beste Blog over Stress en Burn-out. Met het feit dat we worden opgemerkt. Dank aan Stresshelp.nl voor het aandacht geven...

Wacht nooit op een psycholoog!

Wanneer een medewerker minder productief is of zelfs uitvalt vanwege stress of andere psychische klachten is dat vervelend voor iedereen. De medewerker voelt zich naar, werkgever heeft er last en kosten van. En ook voor collega’s van betrokkene kan het soms erg lastig zijn als een collega minder productief of inzetbaar is. Alle reden voor een werkgever om de medewerker met de problematiek te helpen. Echter, in de praktijk gaat...

Psychische klachten van werknemers, daar blijft u toch niet mee zitten?

Ergert u zich wel eens aan het tempo waarin collega’s met psychische klachten bezig zijn met hun herstel? Blijft u mopperend wachten tot men weer beter is? Of heeft u mededogen met hun worsteling? Collega’s met psychische problemen zoals somberheid en burn-out zijn vaak veel minder productief en ook niet zulke prettige gesprekspartners voor hun omgeving. De vraag is of u als manager actief bezig bent met het aanpakken van...

Waar gaat een werknemer met psychische klachten heen?

Wanneer een werknemer last heeft van psychische klachten gaat hij of zij meestal eerst naar de huisarts om daar over te praten. Die schrijft dan rust voor, of een rustgevend medicijn of verwijst door naar een psycholoog. Zo heeft de werkgever er de minste bemoeienis mee, al is het maar de vraag of dat altijd verstandig is. Om een goede keuze te maken over wie er ingeschakeld wordt, is het...

Een bedrijfspsycholoog als sparringpartner, dat bespaart veel zorgen!

Als manager weet u ongetwijfeld dat stress een slechte invloed heeft op de productiviteit van uw medewerkers en daarmee dus ook op het bedrijfsresultaat. Ook weet u dat werkstress een belangrijke oorzaak is van ziekteverzuim. Samengevat een dure aangelegenheid. Het adequaat aanpakken of voorkomen van stress is daarom veel waard! Toch doen de meeste managers erg weinig ter preventie van werkstress omdat ze niet weten hoe. Daarom helpen wij u op...

Mijn werknemer heeft psychische klachten, wat nu?

Het bespreken van psychische klachten blijkt regelmatig  een lastige klus voor werkgevers. Juist terwijl daar de sleutel ligt voor de oplossing. Daarom hieronder enkele tips voor een manier om dat aan te pakken. Op de eerste plaats wil je als leidinggevende weten wat er leeft en speelt bij de medewerker. Om hier achter te komen is het goed open vragen te stellen en vervolgens door te vragen. Besef je dat...

Samen werken aan de aanpak van burnout en werkstress

In een tijd waar organisaties, en dus ook werknemers, in organisaties onder druk staan komt werkstress nogal eens om de hoek kijken. Het begint bij de eerste signalen, soms duidelijk zichtbaar en soms sluipen ze in de werkwijze of het dagpatroon van werknemers. Hierdoor bouwt in de loop van de tijd steeds meer spanning op of worden taken vermeden of vooruit geschoven waardoor de productiviteit juist afneemt. Veel (hr-) managers...

Sneller én duurzamer herstel? Kies voor de juiste specialist!

Uit onderzoek uitgevoerd door Werkpsycholoog Nederland blijkt dat bedrijfsartsen bij het doorverwijzen van werknemers naar psychologen, erg hechten aan hun bekende netwerk. Echter is het aanbod van psychologische dienstverleners in de afgelopen jaren flink veranderd. Bedrijfsartsen zouden er goed aan doen om per cliënt op zoek te gaan naar de juiste specialist. Specialisatie Arbeid & Gezondheid Sinds 2012 bestaat bij de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) de geregistreerde titel...

Beter worden met een organisatiedokter

Onlangs was ik met een klant aan het sparren over wat nu een goede bedrijfsarts of goede arboarts is. “In ieder geval niet een arts die veel spreekuren draait en lief is voor de medewerkers” zei de klant. Maar zeker ook niet een arts die de medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk stuurt om het verzuim laag te houden vond ik. Dat dilemma is hopeloos achterhaald. Onafhankelijkheid en...

Neem de regie over je leven in de coronatijd

Dirigeer je leven weer zelf De afgelopen weken moesten we allemaal flink improviseren. Het was crisis management, in de hoop dat het met een paar weken wel weer relatief normaal zou zijn. Gelukkig zijn we met zijn allen behoorlijk slim en hebben we allerlei manieren gevonden om er wat van te maken. Het lukte de meeste mensen om het draaglijk te houden, de knelpunten die thuis werken, thuis onderwijs, afstand...

Advies bij corona stress

Corona Stress De laatste dagen krijgen we veel vragen van werkgevers en werknemers die last ervaren van de aanhoudende stroom van berichten over het coronavirus en de aanpassingen die er van ons gevraagd worden. Ten eerste, het is heel normaal om nu stress te voelen. We moeten immers ook alert zijn. Om te voorkomen dat we het virus verspreiden en omdat we plotseling met allerlei aanpassingen van onze routine te...

De paradox van de burn-out

De burn-out is een hedendaags actueel onderwerp waar veel aandacht en onderzoek aan wordt besteed. Tegelijkertijd blijken er weinig eenduidige cijfers en wetenschappelijke conclusies over te zijn. Veel onderzoek, weinig antwoorden, haast tegenstrijdig zou je kunnen zeggen, hoe kan dit?

Zijn we wel bang genoeg voor het Corona-virus?

Momenteel vragen sommigen in Nederland zich af of we wel genoeg maatregelen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast horen we nog steeds vooral veel relativerende geluiden, “aan griep gaan jaarlijks veel meer mensen dood” en “het zijn alleen kwetsbare mensen die op de IC komen”.

Eigen schuld, dikke burn-out?

Soms lijkt het wel of bepaalde aandoeningen tijdsgebonden zijn. Alsof deze komen opzetten en een tijd later weer stilletjes onder de radar verdwijnen. In mijn jeugd kregen mensen die onder veel druk stonden een maagzweer of een hernia. Iets later in mijn studententijd kreeg men een muisarm, ofwel Repetitive Strain Injury (RSI). Nu zijn overspannenheid en burn-out aan de orde van de dag. Veroorzaakt stress de andere aandoeningen dan niet...

Regelmogelijkheden als buffer tegen stress

Meer stressklachten bij vaste aanstelling Vorige week presenteerde TNO weer een publicatie over de mate van stressklachten onder werkenden. Er is een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie. “Dit is zorgelijk, omdat deze combinatie samenhangt met werkdruk en het risico op werkstress verhoogt, wat terug te zien is in de stijging van burn-outklachten onder...